WikiPrat:Fonts de consulta

De WikiPrat
Jump to navigation Jump to search

Si voleu col·laborar amb la WikiPrat us poden ser d'utilitat diverses fonts documentals com llibres o pàgines web per tal de millorar o crear nous articles.

A continuació podeu trobar algunes de les que hem fet servir, i us convidem a que poseu les que heu fet servir vosaltres, per que altres usuaris sàpiguen per on poden començar a cercar informació sobre algun tema que sigui del seu interès.

Espais:

Llibres:

Pàgines web:

  • Visor SIMAE, Sistema d'Informació Metropolità d'Activitat Econòmica i Innovació elaborat pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona