Prat de Llobregat (Ensayo Histórico)

De WikiPrat
Jump to navigation Jump to search
Prat de Llobregat (Ensayo Histórico)
Prat de Llobregat (Ensayo Histórico).jpg
Portada de l'edició facsímil del 2009.
Fitxa
Autor Pare Andreu de Palma
Il·lustrador {{{ilustrador}}}
Llengua castellà
Publicació El Prat de Llobregat, 1958
Editor
Editorial Ajuntament del Prat
Dades i xifres
Tema {{{tema}}}
Gènere Història
Pàgines 528
Capítols 64
Sèrie
Part de Col·lecció de textos locals (9)
{{{serie}}}
Associacionisme i cultura en una societat en transformació. El Prat de Llobregat 1910-1960 (2007) Beca Jaume Codina de Recerca d'Història Local: Montserrat Piñeiro (2007), Jordi Ramos (2008), Joan Puigmalet (2010) (2013) →
Altres dades
ISBN 978-84-87486-26-5
Lloc web

Prat de Llobregat (Ensayo Histórico) és el primer llibre monogràfic d'història sobre el Prat de Llobregat, va ser escrit pel Pare Andreu de Palma i publicat per primera vegada el 1958. En motiu del 50è aniversari de la seva publicació, l'any 2009, l'Ajuntament del Prat de Llobregat en va publicar una edició facsímil.

Descripció

El Pare Andreu de Palma va dividir l'obra en dues grans parts, “De la vida parroquial” i “De la vida cívica”, a les que s'hi afegeix una tercera part de "Bio-bibliografia". La primera part està centrada principalment en la història de l'església al Prat, de l'Església de Sant Pere i Sant Pau, la història del Prat i les relacions entre l'església i el municipi. La segona part és més descriptiva i tracta sobre el riu Llobregat, les riuades, la barca, l'agricultira, la flora i la fauna locals, els pous artesians... La tercera part, és la més breu, tracta d'algunes famílies, gent destacada i acaba amb bibliografia sobre el Prat i la premsa local.

El llibre compta també amb un pròleg de José Castro Martín, que havia estat secretari de l'Ajuntament, i una introducció, feta pel propi autor, on explica l'origen i el procés d'elaboració del llibre.[1][2][3]

L'obra original es va publicar en castellà però, segons explica el propi autor a la introducció i destaca Lluís Tejedor a la presentació de l'edició del 2009, l'any 1936 el treball es va començar a fer en català però es va acabar fent en castellà per facilitar-ne la seva publicació.[4][5]

Història

Edició facsímil del 2009

L'edició del 2009, presentada el 21 de desembre del mateix any, és un facsímil que reprodueix fidelment els continguts de l'edició original de 1958, mitjançant tècnica digital. L'únic canvi que s'ha fet respecte l'original és situar totes les làmines de les fotografies juntes al final del llibre, a l'original estaven intercalades amb les pàgines de text. Aquesta nova edició també afegeix una presentació de l'alcalde Lluís Tejedor i Ballesteros i una introducció dels historiadors i arxivers Josep Fernández Trabal i Joan Fernández Trabal. El llibre és el novè volum de la Col·lecció de textos locals de l'Ajuntament.[6][7][8]

Índexs

A l'edició del 2009 hi ha dos índexs, l'índex general (situat al final de tot del llibre) que inclou els continguts afegits a la nova edició, i l'índex de l'obra original. L'índex general situa l'índex de l'obra original a la pàgina 473, però el trobem a la pàgina 445 segons la numeració de les pàgines de l'obra original, ja que la nova edició afegeix 28 pàgines al principi i no canvia la numeració de les pàgines reproduïdes del llibre original, de manera que després de les primeres 28 pàgines de la nova edició, la numeració de les pàgines torna a començar de zero segons la numeració original.

Índex general

 • Presentació, 7
 • Introducció, 9
 • Nota de l'edició, 25
 • Facsímil, 27
 • Índex de l'obra, 473 (445)
 • Làmines, 477 (447)

Índex de l'obra original

 • Prólogo, 9
 • Introducción, 17

PRIMERA PARTE: DE LA VIDA PARROQUIAL

A) La Parroquia de San Pedro y San Pablo del Prat.

 • I. Prenotandos, 29
 • II. Aparición de la vida parroquial en El Prat de Llobregat, 32
 • III. Erección de la iglesia de San Pedro y San Pablo, 34
 • IV. Construcción del templo parroquial, 38
 • V. Descripción del templo parroquial, 41
 • VI. El Cementerio, 54
 • VII. La ermita de San Pablo, 59

B) El Municipio de Prat de Llobregat.

 • VIII. El señorío jurisdiccional en Prat de Llobregat, 65
 • IX. El término de Prat de Llobregat y su estadística, 71
 • X. Genealogía, 74
 • XI. El «Consell» del Prat, 82
 • XII. La Casa de la Villa, 105
 • XIII. Baileologio pratense, 109
 • XIV. Administración municipal, 113
 • XV. Los Barrios, 114
 • XVI. Las casas de Prat de Llobregat en 1800, 124
 • XVII. Calles y Plazas, 131
 • XVIII. Origen de los nombres de las calles de Prat de Llobregat, 137
 • XIX. Sigilografía pratense, 143
 • XX. Heráldica pratense, 146

C) Lo que ha hecho la Parroquia en el pueblo de Prat de Llobregat

 • XXI. Vida de piedad, 151
 • XXII. Predicación, Catequesis y Enseñanza católica, 162
 • XXIII. Ministerio parroquial, 168
 • XXIV. La Rectoría, 170
 • XXV. Rectorologio, 172
 • XXVI. Visitas Pastorales a los feligreses, 175

D) Lo que ha hecho el pueblo de Prat de Llobregat en la parroquia

 • XXVII. La fábrica del templo parroquial, 185
 • XXVIII. Los diezmos y primicias, 187
 • XXIX. La propiedad de la Obra de la iglesia, 194
 • XXX. Los arrendamientos, 195
 • XXXI. Las Administraciones, 204
 • XXXII. Las fundaciones, 208

E) Relaciones entre la Parroquia y el Municipio

 • XXXIII. Relaciones amistosas entre Párrocos y Jurados, 211
 • XXXIV. Pleitos, 213
 • XXXV. Concordias, 222
 • XXXVI. Contribución del Municipio a la vida parroquial, 227
 • XXXVII. Fiestas patronales, 233

SEGUNDA PARTE: DE LA VIDA CIVICA

A) El río Llobregat

 • XXXVIII. Hidrografía, 239
 • XXXIX. Desbordamientos del río Llobregat, 245
 • XL. Los terraplenes y cañares, 253
 • XLI. Los enemigos de los terraplenes, 258
 • XLII. La barca del Prat, 261

B) El Prat

 • XLIII. Topografia e Historia Natural, 283
 • XLIV. Pastos y corrales, 310
 • XLV. Agricultura pratense, 313
 • XLVI. La Real Acequia y el Canal de la Derecha, 317
 • XLVII. Las lagunas de Prat de Llobregat, 320
 • XLVIII. Los pozos artesianos, 322
 • XLIX. Epidemias y azotes, 327
 • L. Sanidad, 329

C) De entre el río y la ribera del mar y la población

 • LI. Sociología pratense, 335
 • LII. Industria y Comercio, 344
 • LIII. Pedagogía y Beneficencia, 350
 • LIV. Literatura y Bellas Artes, 358
 • LV. Patriotismo, 366
 • LVI. Folklore, 376
 • LVII. Arqueología, 383
 • LVIII. La aviación en El Prat, 393

TERCERA PARTE: BIO-BIBLIOGRAFIA

 • LIX. La noble familia Amell, 399
 • LX. La noble familia Llobregat, 402
 • LXI. La noble familia de Sant Joan, 405
 • LXII. La noble familia de Ponsich, 408
 • LXIII. Hijos esclarecidos de Prat de Llobregat, 410
 • LXIV. Bibliografía pratense
 • Momento actual, 425
 • Apéndice, 431

Índex traduït al català

Nota: L'índex del llibre s'ha traduït al català per facilitar la recerca de documentació a través del cercador general del web, ja que l'idioma del web és el català i el natural és que les cerques es facin en aquest idioma.
 • Pròleg, 9
 • Introducció, 17

PRIMERA PART: DE LA VIDA PARROQUIAL

A) La Parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat

 • I. Notes preliminars, 29
 • II. Aparició de la vida parroquial al Prat de Llobregat, 32
 • III. Erecció de l'església de Sant Pere i Sant Pau, 34
 • IV. Construcció del temple parroquial, 38
 • V. Descripció del temple parroquial, 41
 • VI. El Cementiri, 54
 • VII. L'ermita de Sant Pau, 59

B) El Municipi del Prat de Llobregat.

 • VIII. El senyoriu jurisdiccional al Prat de Llobregat, 65
 • IX. El terme del Prat de Llobregat i la seva estadística, 71
 • X. Genealogia, 74
 • XI. El Consell del Prat, 82
 • XII. La Casa de la Vila, 105
 • XIII. Batlles o alcaldes del Prat, 109
 • XIV. Administració municipal, 113
 • XV. Els Barris, 114
 • XVI. Les cases del Prat de Llobregat el 1800, 124
 • XVII. Carrers i Places, 131
 • XVIII. Origen dels noms dels carrers del Prat de Llobregat, 137
 • XIX. Sigil·lografia pratenca, 143
 • XX. Heràldica pratenca, 146

C) El que ha fet la Parròquia al poble del Prat de Llobregat

 • XXI. Vida de pietat, 151
 • XXII. Predicació, Catequesi i Ensenyança catòlica, 162
 • XXIII. Ministeri parroquial, 168
 • XXIV. La Rectoria, 170
 • XXV. Rectorologio, 172
 • XXVI. Visites Pastorals als feligresos, 175

D) El que ha fet el poble del Prat de Llobregat a la parròquia

 • XXVII. La fàbrica del temple parroquial, 185
 • XXVIII. Els delmes i primícies, 187
 • XXIX. La propietat de l'Obra de l'església, 194
 • XXX. Els arrendaments, 195
 • XXXI. Les administracions, 204
 • XXXII. Les fundacions, 208

I) Relacions entre la Parròquia i el Municipi

 • XXXIII. Relacions amistoses entre Rectors i Jurats, 211
 • XXXIV. Plets, 213
 • XXXV. Concòrdies, 222
 • XXXVI. Contribució del Municipi a la vida parroquial, 227
 • XXXVII. Festes patronals, 233

SEGONA PART: DE LA VIDA CÍVICA

A) El riu Llobregat

 • XXXVIII. Hidrografia, 239
 • XXXIX. Desbordaments del riu Llobregat, 245
 • XL. Els terraplens i canyars, 253
 • XLI. Els enemics dels terraplens, 258
 • XLII. La barca del Prat, 261

B) El Prat

 • XLIII. Topografia i Història Natural, 283
 • XLIV. Pastures i corrals, 310
 • XLV. Agricultura pratenca, 313
 • XLVI. La Reial Sèquia i el Canal de la Dreta, 317
 • XLVII. Les llacunes del Prat de Llobregat, 320
 • XLVIII. Els pous artesians, 322
 • XLIX. Epidèmies i assots, 327
 • L. Sanitat, 329

C) D'entre el riu i la ribera de la mar i la població

 • LI. Sociologia pratenca, 335
 • LII. Indústria i Comerç, 344
 • LIII. Pedagogia i Beneficència, 350
 • LIV. Literatura i Belles Arts, 358
 • LV. Patriotisme, 366
 • LVI. Folklore, 376
 • LVII. Arqueologia, 383
 • LVIII. L'aviació al Prat, 393

TERCERA PART: BIO-BIBLIOGRAFIA

 • LIX. La noble família Amell, 399
 • LX. La noble família Llobregat, 402
 • LXI. La noble família de Sant Joan, 405
 • LXII. La noble família de Ponsich, 408
 • LXIII. Fills distingits del Prat de Llobregat, 410
 • LXIV. Bibliografia pratenca
 • Moment actual, 425
 • Apèndix, 431

Referències