WikiConcurs:Fases

De WikiPrat
La revisió el 16:23, 6 feb 2015 per Frange (discussió | contribucions)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Jump to navigation Jump to search
WikiPrat 200x200.png

El WikiConcurs de WikiPrat.cat

Presentació - Fases - Inscripció - Articles proposats - Jurat - Organització


El WikiConcurs de WikiPrat.cat constarà de diverses fases tal com s'indica tot seguit (pendent d'acordar les dates):

Inscripció

En aquesta primera fase els alumnes hauran de registrar el seu propi usuari al web (en cas que ja el tinguin no cal que en registrin un de nou), triar els articles que vulguin elaborar i fer-ne la inscripció. Termini del 6 al 17 de febrer del 2015.

Recerca d'informació

La recerca d'informació sobre l'article, o articles, escollits pot ser a través d'internet, o recorrent a llibres, diaris o revistes. És recomanable visitar la biblioteca del centre educatiu, consultar amb els professors de les matèries que puguin estar relacionades amb aquell article, o visitar la Biblioteca Antonio Martín i l'Arxiu municipal del Prat per aprofundir en aquesta recerca.

Creació de l'article

Els alumnes hauran de crear els seus articles des dels seus noms d'usuari dins de WikiPrat.cat i començar amb la seva redacció. Mentre l'article està en procés de redacció cal indicar-ho mitjançant la plantilla {{WikiConcurs/En redacció}}. Un cop l'alumne consideri que aquest article està acabat haurà de canviar la plantilla {{WikiConcurs/En redacció}} per {{WikiConcurs/Acabat}}.

Participació i col·laboració

Per fomentar el treball col·laboratiu mitjançant els wikis, l'alumnat haurà de revisar els articles elaborats per la resta de participants del WikiConcurs i fer-hi les seves aportacions. Es pot fer de diverses maneres, o bé modificant directament l'article, o afegint comentaris a la pàgina de discussió.

Al mateix temps hauran d'estar pendents de les modificacions rebudes als seus propis articles o d'atendre els comentaris per tal de fer les modificacions o argumentar perquè no considera apropiat fer aquestes modificacions reclamades per altres concursants.

Seguiment

Procés de revisió dels articles per part de l'organització del concurs i del professorat. Aquest procés serà simultani amb les fases de creació i de participació i col·laboració.

Revisió del jurat

El jurat revisarà i avaluarà els articles del WikiConcurs i emetrà el seu veredicte, que serà inapel·lable, i es donarà a conèixer durant el mes de juny.