WikiConcurs:Presentació

De WikiPrat
Jump to navigation Jump to search
WikiPrat 200x200.png

El WikiConcurs de WikiPrat.cat

Presentació - Fases - Inscripció - Articles proposats - Jurat - Organització


El WikiConcurs de WikiPrat.cat és un concurs escolar destinat a l'alumnat de 4t d'ESO de les escoles i instituts del Prat, per fomentar el treball col·laboratiu dels alumnes en el marc de la societat de la informació i crear bons continguts sobre la ciutat accessibles a través d'internet.

Objectius

 • Fomentar el treball col·laboratiu entre els alumnes emprant eines digitals.
 • Conèixer què és un wiki, com funciona i quines són les seves utilitats.
 • Participar en un espai de documentació sobre la ciutat.
 • Formar en el tractament de la informació i la competència digital.
 • Promoure l'ús d'internet als centres educatius.
 • Fomentar l'esperit crític en la recerca d'informació.
 • Donar a conèixer a l'alumnat, professorat i famílies el web WikiPrat.cat.
 • Incrementar el nombre d'articles de qualitat sobre el Prat de Llobregat a WikiPrat.cat.

Desenvolupament

 • Els alumnes hauran de crear un màxim de tres nous articles per presentar al concurs.
 • Aquests nous articles es crearan dins l'espai del WikiConcurs.
 • Els articles hauran d'estar vinculats amb la ciutat del Prat de Llobregat, en qualsevol àmbit: història, tradicions, músics, artistes, escriptors, medi natural, economia, política, demografia, escultures, edificis, entitats...
 • En cas que sigui necessari, es realitzarà una sessió formativa a l'aula per facilitar el coneixement, funcionament i treball dels wikis.
 • Es farà un seguiment de la progressió dels articles amb recomanacions per millorar-los.
 • Finalment s'analitzarà la qualitat dels articles i es determinaran els guanyadors del concurs mitjançant un jurat.
 • Un cop acabat el concurs, els articles que tinguin prou qualitat, es traslladaran a l'espai general de la WikiPrat i tindran un distintiu que els identificarà com elaborats dins d'aquest WikiConcurs.
 • L'activitat es desenvolupa al propi institut, dins l'aula. Però s'aconsella visitar la Biblioteca o l'Arxiu Municipal per cercar documentació, així com visitar l'element del qual s'elabori l'article per tal de poder fer-ne fotografies (en cas que sigui possible).

Passos a seguir

 • Escollir un nou article que no existeixi prèviament a la WikiPrat. Cerqueu-lo de diferents maneres per assegurar-vos que no existeixi l'article que es vulgui crear amb un altre títol, o formant part d'un altre article més general.
 • Inscriure l'alumne a la pàgina de participants al concurs, indicant el seu curs, l'Institut al que pertany i l'article o articles que proposa (fins a un màxim de 3).
 • Recerca d'informació per elaborar aquest nou article. Aquesta recerca pot ser a través d'internet, o recorrent a llibres, diaris o revistes. És recomanable visitar la biblioteca del centre educatiu, consultar amb els professors de les matèries que puguin estar relacionades amb aquell article, o visitar la Biblioteca Antonio Martín i l'Arxiu municipal del Prat per aprofundir en aquesta recerca.
 • Fixar-se en altres articles del mateix estil dins de WikiPrat.cat o de la Viquipèdia per tenir una referència de tot allò que no es pot oblidar de destacar al seu propi article.
 • Redactar l'article fent servir un to seriós i impersonal. No s'hi poden posar opinions personals.
 • Revisar articles d'altres companys, i si s'escau, ajudar-los corregint directament l'article, o posant-li un comentari a la seva pàgina de discussió.
 • Atendre els comentaris d'altres companys en relació a l'article i fer-hi les millores que corresponguin.