Plantilla:Ref-llibre

De WikiPrat
Jump to navigation Jump to search


[mostra] [modifica]Template-info.png Informació de la plantilla

Aquesta plantilla s'utilitza per a citacions bibliogràfiques de llibres i altres monografies, en general tota publicació no seriada.

Es pot utilitzar la mateixa sintaxi descrita amb la plantilla genèrica {{citar ref}} que genera el mateix format.

Ús

Tots els camps són en minúscula.

Copieu i enganxeu una versió en blanc, i elimineu els paràmetres que no necessiteu. Les dades mínimes que caldria conservar són les que fan referència als cognoms i nom de l'autor, títol del llibre o, si s'escau, del capítol o article de què es tracti, lloc de publicació, editorial i any de publicació. Sempre que existeixi, també l'ISBN. Cal vetllar especialment per omplir separadament el nom i els cognoms de l'autor, atès el format de lletra en versaleta que es preveu per als cognoms.

Versió completa
{{Ref-llibre |cognom= |nom= |autor= |enllaçautor= |cognom2= |nom2= |autor2= |enllaçautor2= |cognom3= |nom3= |autor3= |enllaçautor3= |cognom4= |nom4= |autor4= |enllaçautor4= |cognom5= |nom5= |autor5= |enllaçautor5= |capítol= |urlcapítol= |editor= |títol= |títoltraduït= |url= |format= |consulta= |llengua= |traductor= |volum= |edició= |editorial= |lloc= |data= |mes= |any= |pàgina= |pàgines= |col·lecció= |isbn= |oclc= |bnf= |doi= |lccn= |id= |citació= |ref= }}
Versió simple habitual
{{Ref-llibre |cognom= |nom= |enllaçautor= |coautors= |títol= |url= |editorial= |lloc= |data= |isbn= }}
Exemple 1

{{Ref-llibre |cognom= Cordell |nom= Bruce R. |cognom2= Grubb |nom2= Jeff |títol= [[Manual of the Planes]] |editorial= [[Wizards of the Coast]] |data= setembre 2001 |isbn= 0-7869-1850-8 }}

Cordell, Bruce R.; Grubb, Jeff. Manual of the Planes. Wizards of the Coast, setembre 2001. ISBN 0-7869-1850-8. 

Exemple 2
{{Ref-llibre
 | cognom   = Mumford
 | nom     = David
 | enllaçautor = David Mumford
 | títol    = The Red Book of Varieties and Schemes
 | editorial  = [[Springer-Verlag]]
 | any     = 1999
 | doi     = 10.1007/b62130
 | isbn    = 354063293X }}

Mumford, David. The Red Book of Varieties and Schemes. Springer-Verlag, 1999. DOI 10.1007/b62130. ISBN 354063293X. 

Versió vertical Prerequisits * Instruccions breus
{{Ref-llibre
 | cognom     = 
 | nom      = 
 | autor     = 
 | enllaçautor  = 
 | cognom2    = 
 | nom2      = 
 | autor2     = 
 | enllaçautor2  = 
 | coautors    = 
 | capítol    = 
 | urlcapítol   = 
 | editor     = 
 | títol     = 
 | url      = 
 | format     = 
 | consulta    = 
 | llengua    = 
 | traductor   = 
 | volum     = 
 | edició     = 
 | data      = 
 | mes      = 
 | any      = 
 | primera_edició = 
 | editorial   = 
 | lloc      = 
 | pàgina     = 
 | pàgines    = 
 | col·lecció   = 
 | isbn      = 
 | oclc      = 
 | doi      = 
 | lccn      = 
 | bnf      = 
 | id       = 
 | citació    = 
 | ref      = 
}}
   
  
  
 cognom o autor
  
  
  
 cognom2 o autor2
  
 cognoms 
 capítol
 url
  
 imprescindible**
 url
  
 data
  
  
  
  
  
  
  
 any 1a. edic.
 editorial
 població
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 (sense enllaç)
 (sense enllaç)
 (sense enllaç) millor utilitzar cognom/nom
 (com apareix a la Viquipèdia)
 (no enllaç) de 2 a 5
 (no enllaç) de 2 a 5
 (no enllaç) de 2 a 5, millor utilitzar cognom(2-5)/nom(2-5)
 (com apareix a la Viquipèdia) de 2 a 5
  
 (sense enllaç)‡
 (enllaç del títol)
  
 (sense enllaç)
 (enllaç del capítol)
 (html, pdf,...)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
El paràmetre indicat a sota és un prerequisit pel paràmetre de l'esquerra. Per exemple, cognom és un prerequisit per nom, que vol dir que nom no es mostrarà encara que tingui un valor si no s'especifica també cognom.
∗∗ Si es posa un enllaç al títol ha de ser sobre un article existent, i és incompatible amb el paràmetre url.
Si s'especifica urlcapítol llavors capítol no pot tenir un enllaç intern.

Paràmetres

Aquesta plantilla és compatible amb els paràmetres en anglès de en:Template:Cite book, en la versió del 17 d'octubre del 2008. No es pot garantir la compatibilitat amb versions futures. Per transportar els paràmetres de la versió en castellà de es:Plantilla:Cita libro vegeu {{Cita libro}}.

Enllaços interns

Molts paràmetres es poden enllaçar (per exemple, títol = [[article sobre el llibre|títol del llibre]]), però generalment només sobre un article existent a la Viquipèdia. No utilitzeu delimitadors com <> [] o {}, només els parèntesis (), si és necessari.

Descripció dels paràmetres

Sintaxi (nota tècnica)

Els paràmetres relacionats es mostren niats respecte al paràmetre principal com a prerequisit o que els pot substituir:

 • principal
  • secundari — s'ha d'utilitzar junt amb el principal (i serà ignorat si no s'especifica el principal).
  • O bé: secundari2 — s'utilitza en lloc del principal (i serà ignorat si s'especifica el principal).

Descripció

 • cognom: Cognom o cognoms de l'autor. No l'enllaceu, podeu utilitzar enllaçautor. També, desaconselladament, podeu utilitzar autor, suplint a cognom(s)/nom.
  • nom: Nom (prenom) complet de l'autor, inclòs títol o el segon nom (per exemple, Prenom Middlename o Prenom M. o Dr. Prenom M., Snr.). No l'enllaceu, podeu utilitzar enllaçautor.
   • En cas que no estigui clara la diferència entre nom i cognom (per exemple en noms xinesos), podeu utilitzar en el seu lloc el paràmetre autor omplert amb la notació que sigui habitual per l'autor (per exemple, "Smith, John" o "Hu Ke Jie"). Utilitzant els paràmetres cognom més nom es presentarà en el format «Cognom, nom».
  • enllaçautor: Títol de l'article existent a la Viquipèdia sobre l'autor. No l'enllaceu si no existeix, i no inclogueu els claudàtors d'enllaç. Cal utilitzar-lo junt amb "autor" o "nom" i "cognom".
  • coautors: Nom complet d'autors addicionals. El format recomanat és primer el cognom i desprès el nom separats per "," i diferents autors separats per ";".
   • cognom2, nom2, enllaçautor2, cognom3, nom3, enllaçautor3, cognom4, nom4, enllaçautor4, cognom5, nom5, enllaçautor5: alternatives per indicar els coautors que es presentaran amb el format «Cognom, nom», i a més es poden enllaçar a un article existent a la Viquipèdia. Si són més coautors es pot usar el paràmetre coautors= per indicar et al.
 • capítol: Títol complert del capítol del llibre, entrada de diccionari o enciclopèdia, o en general la part de la monografia. Les cometes ja són afegides per la plantilla, per exemple capítol = Meet Dick and Jane mostra «Meet Dick and Jane» abans del títol.
  • urlcapítol: L'adreça URL del capítol disponible en línia. Hauria de ser del mateix lloc web que url, i de la mateixa data de consulta.
 • editor: (Noteu que és diferent de l'editorial) Es tracta de qui ha participat de forma rellevant en l'obra, sense ser-ne l'autor principal o quan sigui diferent de l'autor. Convé afegir una indicació entre parèntesis sobre el seu paper. Per exemple, responsable de l'edició (ed.), coordinador de l'obra (coord.) Generalment és utilitzat quan només se cita una part de l'obra. Si no és el cas, l'hauríeu de posar directament com autor.
 • títol: Títol del llibre. És un paràmetre imprescindible. Es pot afegir amb un enllaç interns només si existeix el corresponent article a la Viquipèdia. No cal que poseu cursiva.
 • url: Adreça URL d'un llibre disponible en línia. No es pot utilitzar conjuntament amb un enllaç intern al títol.
  (Nota: En el cas d'adreces books.google poden incloure molts paràmetres. Només és imprescindible el paràmetre id= que és l'identificador del llibre. Es pot incloure el paràmetre pg= per assenyalar una pàgina concreta. El paràmetre hl= indica la llengua de la interfície, si s'inclou hauria de ser hl=ca)
  • format: Format de l'arxiu, per exemple PDF. Si no s'especifica queda assumit que és HTML.
  • consulta: Data completa de l'última consulta i verificació del recurs en línia. El format recomanat és "DD mes AAAA" (2 desembre 2012) i altres formats acceptats els adapta: "DD-MM-AAAA" (2-12-2012 mostra 2 desembre 2012). És imprescindible quan s'utilitzi el paràmetre url. No s'ha d'enllaçar.
 • llengua: Nom de la llengua de l'obra, si no és en català.
 • traductor: Nom del traductor de la obra, si és rellevant.
 • volum: Si és una monografia publicada en diferents volums, per exemple "Vol. VI".
 • edició: Si el llibre té diferents edicions, per exemple "2a ed.".
 • data: Data completa de la publicació de l'edició referenciada, en format "DD-MM-AAAA" o "DD mes AAAA" (2-12-2008 o 2 desembre 2008). No s'ha d'enllaçar.
  • O bé mes i any: Mes i any de la publicació de l'edició referenciada. Si també teniu el dia, millor utilitzeu data. No s'ha d'enllaçar.
 • editorial: Nom de l'editorial o entitat editora. No ha d'incloure designacions corporatives com "Editorial", "Edicions", "Ltd", "Inc", excepte casos en què el mot estigui íntimament lligat a l'empresa i pugui causar confusions.
  • lloc: Lloc d'edició. Generalment és la ciutat. Només en cas que calgui una precisió es pot afegir el país entre parèntesis.
 • pàgina/pàgines: La primera pàgina, i opcionalment l'última, que siguin rellevants per la citació. Per defecte afegeix l'abreviatura "p." si no en té cap altra equivalent, per exemple "p. 7", o "7-11" es mostra "p. 7-11". No és el total de pàgines del llibre.
 • col·lecció: Títol de la col·lecció i, si és el cas, el número en xifres aràbigues separat per un punt i coma. Les mencions del tipus Col·lecció o Sèrie s'han de suprimir llevat que formin part del nom de la col·lecció.
 • isbn: Número ISBN com ara 1-111-22222-9. Com tots els altres paràmetres cal posar-lo en minúscula.
 • citació: Citació pertinent del llibre.
 • ref: Aquest paràmetre és un identificador per citar la mateixa referència en la mateixa pàgina. Pot ser útil per citar diferents pàgines, capítols o citacions utilitzant un format curt de referència "autor: any" enllaçat a la referència bibliogràfica completa. Vegeu l'exemple de múltiples referències més avall. Per defecte crea un identificador amb format Harvard que es pot usar amb la plantilla {{sfn}}. Amb el valor ref=cap l'identificador queda anul·lat.

Exemples

Només el títol
* {{Ref-llibre | títol=Mysterious book }}
 • Mysterious book. 
Any i títol
* {{Ref-llibre | títol=Mysterious book | any=1901 }}
 • Mysterious book, 1901. 
Ús bàsic
* {{Ref-llibre | nom=Joe | cognom=Bloggs | enllaçautor=Joe Bloggs | títol=Book of Bloggs | any=1974 }}
Ús bàsic amb url
* {{Ref-llibre | cognom=Bloggs | nom=Joe | enllaçautor=Joe Bloggs | títol=Book of Bloggs | any=1974 | edició=2a ed. | url=http://ca.wikipedia.org/ | consulta=17 juny 2006 }}
Tres autors i títol amb enllaç intern
* {{Ref-llibre | cognom=Bloggs | nom=Joe | enllaçautor=Joe Bloggs | cognom2=Smith | nom2=John | cognom3=Smythe | nom3=Jim | títol=[[A Thousand Acres|1000 Acres]] | edició=2a ed. }}
Tres autors, títol enllaçat i dades d'edició
* {{Ref-llibre | cognom=Cordell | nom=Bruce R. | cognom2=Grubb | nom2=Jeff | cognom3=Noonan | nom3=David | mes=Setembre |any=2001 | títol=[[Manual of the Planes]] | editorial=[[Wizards of the Coast]] | lloc=Timbuktu | isbn=0-7869-1850-8 | pàgines=p. 134-137 }}
En una altra llengua
* {{Ref-llibre | cognom=Bloggs | nom=Joe | any=1974 | títol=Book of Bloggs | edició=3a ed. | llengua=anglès | url=http://en.wikipedia.org/ | consulta=17 juny 2006 }}
 • Bloggs, Joe. Book of Bloggs (en anglès). 3a ed., 1974 [Consulta: 17 juny 2006]. 
Indicant un capítol i una citació
* {{Ref-llibre | cognom=Cordell | nom=Bruce R | any= 2001 | títol=The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures | capítol=Curves and Their Jacobians | editorial=Wizards of the Coast | lloc=Timbuktu | isbn=0-7869-1850-8 | citació=Lorem ipsum dolor.}}
 • Cordell, Bruce R. «Curves and Their Jacobians». A: The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures. Timbuktu: Wizards of the Coast, 2001. ISBN 0-7869-1850-8. «Lorem ipsum dolor.» 

Múltiples referències

L'ús de la {{sfn}} permet que des de diversos punts del text es faci servir com a referència la mateixa bibliografia. El funcionament bàsic és:

 • Situar la plantilla {{ref-llibre}} dins la secció de "Bibliografia", NO dins del punt de l'article que es vol referenciar.
 • Posar {{sfn|autor|any}} al mig del text on es vulgui fer la «citació».
 • Els paràmetres requerits a la {{sfn}} són: el cognom de l'autor (o autors, separats per una | entre ells), l'any (o la data) del llibre, el Plantilla:Para amb el núm. de pàgina

Podeu trobar una descripció detallada de tots els paràmetres a {{sfn}}

Exemple de referències curtes dins el text (Autor, any, pàg.)
Les plantilles necessàries són la Plantilla:Fontcolor que «marca» el punt on apareixerà la citació, i la Plantilla:Fontcolor habitualment dins de la secció del mateix nom que indica on es llistaran les «notacions al peu». La descripció detallada i formatada de les fonts s'ubica a la secció Bibliografia fent servir les plantilles Plantilla:Fontcolor, Plantilla:Fontcolor i similars.
Per aconseguir aquest resultat Cal escriure:
Plantilla:Viquipèdia:Guia per referenciar/Exemple bàsic

== Article ==

Text del cos de l'article, amb la referència curta número, Plantilla:Fontcolor i una llarga amb el número.[2]

La font a la que apunta una referència curta pot estar ubicada a la secció «Bibliografia» o a la «Enllaços externs».Plantilla:Fontcolor Totes les referències curtes que apunten a una mateixa font s'agrupen automàticament, com la número.Plantilla:Fontcolor

== Referències ==

Plantilla:Fontcolor

== Bibliografia ==

* Plantilla:Fontcolor

== Enllaços externs ==

* Plantilla:Fontcolor

Vegeu també


Dades de la plantilla

Plantilla:TemplateDataHeader

<templatedata>

{ "params": { "cognom": { "suggested": true, "label": "Cognom", "type": "string", "aliases": [ "cognom1", "last", "apellido" ], "description": "Cognom o cognoms de l'autor o primer autor" }, "nom": { "suggested": true, "label": "Nom", "type": "string", "aliases": [ "nom1", "first", "nombre" ], "description": "Nom o prenom de l'autor o primer autor" }, "autor": { "required": false, "label": "Autor", "type": "string", "aliases": [ "autor1", "author" ], "description": "Nom sencer de l'autor, com alternativa a \"COGNOM, Nom\"" }, "enllaçautor": { "required": false, "label": "Enllaç autor", "type": "wiki-page-name", "aliases": [ "enllaçautor1", "author-link", "enlaceautor" ], "description": "Títol de la pàgina existent sobre l'autor" }, "cognom2": { "required": false, "label": "Cognom 2", "type": "string", "description": "Cognom o cognoms del segon autor" }, "nom2": { "required": false, "label": "Nom 2", "type": "string", "description": "Nom o prenom del segon autor" }, "autor2": { "required": false, "label": "Autor 2", "type": "string", "description": "Nom complet del segon autor, com alternativa a \"COGNOM2, Nom2\"" }, "enllaçautor2": { "required": false, "label": "Enllaç autor 2", "type": "wiki-page-name", "description": "Títol de la pàgina existent sobre el segon autor" }, "cognom3": { "required": false, "label": "Cognom 3", "type": "string", "description": "Cognom o cognoms del tercer autor" }, "nom3": { "required": false, "label": "Nom 3", "type": "string", "description": "Nom o prenom del tercer autor" }, "autor3": { "required": false, "label": "Autor 3", "type": "string", "description": "Nom complet del tercer autor, com alternativa a \"COGNOMN3, Nom3\"" }, "enllaçautor3": { "required": false, "label": "Enllaç autor 3", "type": "wiki-page-name", "description": "Títol de la pàgina existent sobre el tercer autor" }, "cognom4": { "required": false, "label": "Cognom 4", "type": "string", "description": "Cognom o cognoms del quart autor" }, "nom4": { "required": false, "label": "Nom 4", "type": "string", "description": "Nom o prenom del quart autor" }, "autor4": { "required": false, "label": "Autor 4", "type": "string", "description": "Nom complet del quart autor, com alternativa a \"COGNOM4, nom 4\"" }, "enllaçautor4": { "required": false, "label": "Enllaç autor 4", "type": "wiki-page-name", "description": "Títol de la pàgina existent sobre el quart autor" }, "cognom5": { "required": false, "label": "Cognom 5", "type": "string", "description": "Cognom del cinquè autor" }, "nom5": { "required": false, "label": "Nom 5", "type": "string", "description": "Nom o prenom del cinquè autor" }, "autor5": { "required": false, "label": "Autor 5", "type": "string", "description": "Nom complet del cinquè autor, com alternativa a \"COGNOM5, Nom5\"" }, "enllaçautor5": { "required": false, "label": "Enllaç autor 5", "type": "wiki-page-name", "description": "Títol de la pàgina existent sobre el cinquè autor" }, "coautors": { "required": false, "label": "Coautors", "type": "string", "description": "Altres coautors separats per punt i coma, o bé et al.", "aliases": [ "others", "coautores" ] }, "editor": { "required": false, "label": "Editor", "type": "string", "description": "Responsable de l'edició (ed.), coordinador (coord.), etc., si és rellevant sense ser-ne autor principal" }, "capítol": { "required": false, "label": "Capítol", "type": "string", "description": "Títol del capítol", "aliases": [ "chapter", "capítulo" ] }, "urlcapítol": { "required": false, "label": "URL capítol", "type": "string", "description": "Adreça URL del capítol disponible en línia", "aliases": [ "chapter-url", "url-capítulo" ] }, "títol": { "required": true, "label": "Títol", "type": "string", "description": "Títol del llibre", "aliases": [ "title", "título" ] }, "url": { "suggested": true, "label": "URL", "type": "string", "description": "Adreça URL del llibre disponible en línia" }, "format": { "required": false, "label": "Format", "type": "string", "description": "Format de l'arxiu disponible en línia, si no és HTML" }, "consulta": { "required": false, "label": "Consulta", "type": "string", "description": "Data completa de l'última consulta del recurs en línia, en format recomanat \"DD mes AAAA\"" }, "tradcutor": { "required": false, "label": "Traductor", "type": "string", "description": "Nom del tradcutor de l'obre, si és rellevant" }, "volum": { "required": false, "label": "Volum", "type": "string", "description": "Identificació del volum si l'obra està editada en diferents unitats", "aliases": [ "volume", "volumen" ] }, "edició": { "suggested": true, "label": "Edició", "type": "string", "description": "Identificació de l'edició consultada, si no és la primera", "aliases": [ "edition", "edición" ] }, "llengua": { "suggested": true, "label": "Llengua", "type": "string", "aliases": [ "idioma" ], "description": "Nom de la llengua de l'obra, si no és en català" }, "col·lecció": { "required": false, "label": "Col·lecció", "type": "string", "description": "Títol de la col·lecció", "aliases": [ "series", "serie" ] }, "any": { "required": false, "label": "Any", "type": "number", "description": "Any de la publicació", "aliases": [ "year", "año" ] }, "mes": { "required": false, "label": "Mes", "type": "string", "description": "Mes de la publicació, completat amb \"any\" i com alternativa a \"data\"" }, "data": { "suggested": true, "label": "Data", "type": "string", "description": "Data completa de la publicació en format \"DD-MM-AAAA\" o \"DD mes AAAA\"", "aliases": [ "date", "fecha" ] }, "editorial": { "suggested": true, "label": "Editorial", "type": "string", "description": "Nom de l'editorial o entitat editora sense la paraula \"Editorial\"", "aliases": [ "publisher" ] }, "lloc": { "suggested": true, "label": "Lloc", "type": "string", "description": "Lloc d'edició", "aliases": [ "location", "lugar" ] }, "pàgines": { "suggested": true, "label": "Pàgines", "type": "string", "aliases": [ "pàgina", "page", "pages", "página", "páginas" ], "description": "La primera pàgina, i opcionalment l'última, que siguin rellevants per la citació" }, "isbn": { "suggested": true, "label": "ISBN", "type": "string", "description": "Número ISBN" }, "doi": { "required": false, "label": "DOI", "description": "Identificador d'objecte digital" }, "oclc": { "required": false, "label": "OCLC", "type": "number", "description": "Número d'identificació d'Online Computer Library Center" }, "lccn": { "required": false, "label": "LCCN", "type": "string", "description": "Nombre de Control de la Biblioteca del Congrés" }, "bnf": { "required": false, "label": "BNF", "type": "string", "description": "Biblioteca Nacional de França" }, "id": { "required": false, "label": "Id", "type": "string", "description": "Altres identificadors" }, "citació": { "required": false, "label": "Citació", "type": "string", "description": "Citació pertinent del llibre" }, "ref": { "required": false, "label": "Ref", "type": "string", "description": "Identificador per citar la mateixa referència en la mateixa pàgina" } }, "description": "Citacions bibliogràfiques de llibres i altres monografies.", "maps": { "citoid": { "edition": "edició", "title": "títol", "url": "url", "publisher": "editorial", "date": "data", "place": "lloc", "ISBN": [ "isbn" ], "pages": "pàgines", "volume": "volum", "DOI": "doi", "language": "llengua", "author": [ [ "nom", "cognom" ], [ "nom2", "cognom2" ], [ "nom3", "cognom3" ], [ "nom4", "cognom4" ], [ "nom5", "cognom5" ] ] } } } </templatedata>