Ajuda:Pàgina de desambiguació

De WikiPrat
Jump to navigation Jump to search

Una pàgina de desambiguació és una pàgina de la WikiPrat que aplega enllaços interns que dirigeixen a articles amb el mateix títol, o amb títol semblant. Sovint en el llenguatge corrent és habitual que una mateixa grafia tingui diversos significats. És a dir hi ha termes ambigus que, segons el context, poden significar una o altra cosa. Les cerques d'informació a través de la caixa de cerca poden dirigir a una d'aquestes pàgines així el lector pot triar quin és l'article que volen llegir. Les pàgines de desambiguació faciliten d'aquesta manera l'accessibilitat als diferents articles amb un mateix títol.

Com funciona

Per crear una pàgina de desambiguació cal posar el codi {{desambiguació}}, seguit d'una llista puntejada amb tots els articles amb noms semblants. Podeu veure altres pàgines de desambiguació.

Més ajuda