Arxiu municipal del Prat de Llobregat

De WikiPrat
Jump to navigation Jump to search
Arxiu municipal del Prat

L'Arxiu municipal del Prat de Llobregat, és un servei públic de l'Ajuntament del Prat de Llobregat que s'especialitza en la gestió, el tractament, la custòdia i la difusió del patrimoni documental municipal, i que garanteix que la ciutadania pugui tenir accés a aquest patrimoni.

S'entén per document qualsevol expressió textual feta en llenguatge oral o escrit, natural o codificat, així com qualsevol imatge gràfica o impressió sonora recollida en un suport material de qualsevol tipus -inclosos els suports informàtics i digitals- que constitueixi un testimoni de l'activitat o del pensament humà, exceptuades les obres que siguin exemplars no originals d'edicions que formen part del patrimoni bibliogràfic.

Per tal de garantir la correcta conservació de la documentació, l'Arxiu revisa periòdicament els fons, detecta les incidències que s'hi hagin pogut produir i hi aplica les millores oportunes per tal que els documents es conservin en un estat òptim: restauració, digitalització,etc.

Història

L'Arxiu municipal s'organitzà i obrí al públic l'any 1986 en unes dependències al primer pis del Centre Cultural El Remolar. Des del 19 de desembre de 2010, ocupa una part de les plantes primera i segona del Cèntric Espai Cultural. A la planta primera, s'hi situen els espais de recepció, consulta i gestió administrativa. Els espais de treball sobre la documentació i de conservació ocupen una part de la planta segona. L'espai de dipòsit està climatitzat i equipat amb mobiliari adequat per a la correcta conservació de la documentació. També disposa de dipòsits especials per a documents gràfics, en diferents suports, i de format gran.

Fons

Dipòsit documental

El sistema arxivístic municipal està constituït pel conjunt orgànic de documents -independentment de la data i del suport- generats, rebuts o reunits per l'Ajuntament del Prat de Llobregat, procedents de la seva pròpia gestió o de persones físiques, jurídiques, públiques o privades, amb finalitats de gestió administrativa, informació, investigació històrica, científica o cultural i de salvaguarda del patrimoni documental del municipi.

Quadre de fons

Fons de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

 • 1.1. Administració General (des del 1643- sèrie oberta)
 • 1.2. Hisenda (1720- sèrie oberta)
 • 1.3. Abastament i Serveis (1811- sèrie oberta)
 • 1.4. Beneficència, Assistència i Serveis Socials (1816- sèrie oberta)
 • 1.5. Sanitat i Consum (1804- sèrie oberta)
 • 1.6. Obres i Urbanisme (1818- sèrie oberta)
 • 1.7. Servei Militar (1773-1999)
 • 1.8. Població (1821- sèrie oberta)
 • 1.9. Eleccions (1820- sèrie oberta)
 • 1.10. Instrucció Pública (1826- sèrie oberta)
 • 1.11. Cultura, Joventut i Esports (1821- sèrie oberta)
 • 1.12. Serveis agropecuaris (1788-1973)
 • 1.13. Col·leccions Factícies (1940- sèrie oberta)
  • Cartografia
  • Cartells

Fons d'associacions i fundacions

Fons comercials i empreses

Fons patrimonials

 • Família Bertrand

Fons personals

Fons religiosos

 • Documentació parroquial (digitalitzada)

Fons i col·leccions d'imatge i so

 • Cinema amateur del Prat (1948-1990)
 • Fotografies (s. XX-XXI)
 • Postals (s. XX)
 • Vídeos (s. 1980-1995)
 • Cartells (s. XX-XXI)

Enllaços

Referències