La Capsa

De WikiPrat
La revisió el 13:58, 17 gen 2010 per Unjoanqualsevol (discussió)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Jump to navigation Jump to search
Edit-delete-not encyclopedic.png Aquest article no segueix els criteris generals de notabilitat.

Ajudeu a millorar aquest article afegint les referències de terceres parts independents que facilitin la verificació de la seva notabilitat. En cas contrari la part afectada podria entrar en un procés d'esborrament o fusió amb un article principal.

Wikitext.png L'article o secció necessita algunes millores en el seu format. (Col·laboreu!)

Pot necessitar retocs en negretes, cursives, capçaleres, enllaços, imatges, categories...

Definició

La Capsa] Centre de Cultura Contemporània del Prat[1], és un equipament municipal del departament de cultura del municipi del Prat de Llobregat.[2] Des del mes de juny de 1995, el projecte treballa en una doble vessant, per una banda com a equipament referent en el desenvolupament de les polítiques de joventut al municipi i, per l'altra, com a centre cultural promotor de les cultures emergents. La Capsa]:

- Organitza i programa concerts, festivals, debats, exposicions, projeccions audiovisuals.

- Facilita la producció de joves creadors, tant en l'àmbit musical com dels artistes visuals perquè pugin desenvolupar els seus projectes posant a la seva disposició assessorament, recursos, espais i materials.

- Ofereix un ampli ventall d’accions formatives orientades en les seves àrees d'especialització.

- Afavoreix l’accés a les tecnologies i la creació amb aquestes mitjançant un espai @tic.

- Ofereix assessorament especialitzat en informació juvenil, mitjançant el Centre Municipal d'Informació Juvenil, El Lloro.

- Dóna suport a col·lectius formals i no formals de joves i ciutadans del municipi per al desenvolupament i l'organització de les seves activitats.


La Capsa] és un projecte cultural, amb vocació de servei públic, dinàmic i obert a col·lectius, artistes, creadors, entitats i programadors independents, per a desenvolupar projectes conjunts.

El model organitzatiu de La Capsa] suposa una aposta per la gestió professional, alhora que participativa, mitjançant diferents òrgans de govern formats per l'Ajuntament, entitats, usuaris i usuàries i empreses del sector cultural, per afavorir l'autonomia de gestió i el treball amb criteris d'eficàcia i eficiència.


Història del projecte

La Capsa és un projecte de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Prat de Llobregat que, des de la seva inauguració el 30 de juny de 1995, ha estat un equipament de referència que ha treballat en una doble dimensió: per una banda com a centre promotor de les cultures emergents i, per altra banda, com a centre referent per al desenvolupament de les polítiques juvenils al municipi.

La Capsa va néixer com a resposta a una demanda històrica d'espais per a joves formulada des de la desapareguda taula de joves del Prat a finals dels anys 70 i primers dels 80. Després de l'enfonsament de la segona planta de Torre Muntadas, el 1979, el Prat no disposava d'espais de trobada i acció per a joves.

En aquesta època el Lloro era l'espai central des del que es lideraven i desenvolupaven les polítiques locals adreçades als joves. D'aquest període cal destacar la creació i consolidació del circuit zero a nivell comarcal, l'organització d'exposicions col·lectives de joves creadors i la creació de l'associació de músics locals La Clau que va aglutinar el moviment musical de la ciutat.

La inauguració de La Capsa donà resposta a les demandes d'espais i tant el Lloro com els projectes culturals que liderava es van traslladar al nou equipament.

Des de la seva creació, el centre es va posicionar com un espai de trobada, participació i creació per als joves de la ciutat centrant les seves accions en aspectes formatius, informatius i lúdics.

El primer període, 1995-1998, va estar marcat per la capacitat de connexió del projecte amb la ciutat i els creadors. La Capsa va heretar i reformular el Festival de Ritmes ubicant-lo a La Capsa, va donar suport clar a la creació local mitjançant la revista Sonora del Prat i va ser un moment de gran efervescència musical amb èxits de grups locals com 7 notas 7 colores, Armando y el Expreso de Bohemia, Azucar de Caña, Sílvia Comas... El centre es va posicionar com a referent en el panorama musical independent de l'època passant per la sala grups com El Chaval de la Peca, La Buena Vida, Los Planetas, Color Humano o bé acollint enregistraments de vídeoclips de grups com Dr. Calypso o gravacions de directes com Brams al Liceu.

D'aquells primers moments cal destacar també una proposta d'arts visuals innovadora i puntera que va concentrar als artistes de la ciutat heretant la feina feta des del Lloro en l'organització d'exposicions col·lectives amb joves creadors. Les polítiques juvenils seguien tenint un pes important en el projecte de centre amb serveis i recursos específics pels joves com el SISA, el Servei d'Assessorament a entitats juvenils i el Centre Municipal d'Informació Juvenil El Lloro. L'estructura de gestió d'aquest primer període es va basar en una direcció municipal del projecte i un contracte de gestió que integrava servei de bar i serveis auxiliars de funcionament del centre, a excepció del Lloro que seguia essent gestionat de forma directa per l'Ajuntament. Aquest contracte de gestió el va assumir Iniciatives i Gestions, una iniciativa empresarial d'alguns membres de l'Associació d'Estudiants del Prat constituïda amb la finalitat de gestionar La Capsa.

En aquest període, gran part del pressupost quedava condicionat a la capacitat de generar ingressos dels diferents serveis i activitats que es generaven des del centre (bar, bucs d'assaig, entrades a concerts...), fet que condicionava la viabilitat econòmica del projecte.

El 1998 es revisa el projecte de centre, tot i que segueix amb una aposta continuista en quant a continguts, es millora la dotació de recursos i el funcionament econòmic del Centre. És un període en què es dilueix molt l'activitat visual i artística i la música es consolida com el pilar central de La Capsa. D'aquest període cal destacar la implicació de La Capsa en la creació de l'Associació Catalana de Sales de Concerts i el Circuit Català de Sales i la creació de fórmules d'èxit com el festival "És Pop Mamà". També a partir del 2000 s'inicien els stages de grups consolidats al centre per preparar els seus directes de la mà dels Mojinos Escocíos.

Les entitats juvenils amb seu al centre segueixen essent fortes tot i que, en aquest període es dissol l'associació de músics La Clau, i es dóna una progressiva manca d'implicació en el projecte i en les activitats conjuntes de les entitats residents.

Des de la Regidoria de Cultura s'impulsa un treball en xarxa dels equipaments culturals i s'encarrega el Document Marc de Centres Culturals Polivalents del Prat. Bases per a una Xarxa d'Equipaments Culturals que es constituirà en la peça fonamental d'una nova estructura de gestió de La Capsa, el Centre Cívic Jardins de la Pau i el nou centre, en aquells moments en construcció, el Centre Cívic Sant Jordi–Ribera Baixa.


Així La Capsa s'integra en la incipient Xarxa d'Equipaments Culturals de la ciutat amb un treball conjunt amb el Centre Cívic Jardins de la Pau (en aquests moments en un procés de redefinició) i el nou Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, amb unes línies estratègiques i una metodologia de plans de gestió comunes.

En aquest període, La Capsa perd la capacitat de lideratge dels diversos projectes dins la ciutat que coincideix amb una crisis estructural seriosa de les entitats residents al centre i una gran desconnexió amb la realitat cultural de la ciutat amb un treball molt endogàmic. Tot i això s'impulsen noves línies de treball principalment relacionades amb les noves tecnologies: projecte @tic, Virtuàlia, Aula de Tecnologies Musicals...

En aquests anys s'impulsen des de totes les administracions els Plans Integrals de Joventut, considerant les polítiques juvenils una nova forma d'intervenció global en la vida dels joves no vinculades estrictament a l'oci i la cultura. El Prat aprovarà el seu Pla Jove en el 2006.

El juny de 2005, unes jornades de reflexió sobre els 10 anys de La Capsa, esdevenen el punt de partida per a la redacció del nou projecte de centre 2006-2009. En aquest període es centren esforços en el desenvolupament d'un programa d'arts visuals que recuperi l'esperit innovador de la primera època. Juntament amb altres centres productors d'arts visuals es crea la Xarxa de Centres de Producció Artística de Catalunya (xarxaprod).

S'impulsa també el disseny del Pla Jove i la implantació de nous projectes com el Projecte de descentralització de la informació als IES de la ciutat i la dinamització d'estudiants (PIDCES) i la recuperació del servei d'assessorament i dinamització d'entitats i col·lectius.

Durant el 2008, la creació de la Regidoria de Joventut, després de les eleccions municipals, i la voluntat de reformular les polítiques de joventut al municipi porten a una reordenació interna del Departament de Cultura i Joventut i del funcionament intern de La Capsa en què es separa de forma clara els programes de joventut i els programes culturals del centre.

Després de tretze anys de funcionament, el projecte de centre, renovat de forma triennal des de la seva posada en marxa, ha anat adaptant els àmbits de treball constituint 2 blocs d'actuació diferenciats que s'han mantingut durant el període 1995-2009:

- Pla jove i dinamització juvenil. Informació juvenil, dinamització de la informació i dinamització d'iniciatives socioculturals (Centre Municipal d'Informació Juvenil, el Lloro, Projecte de descentralització de la informació als IES, Servei d'Informació i assessorament sobre sexualitat i anticoncepció, hotel d'entitats)

- Centre de Cultura Contemporània. Activitats musicals i Centre de producció, formació i difusió de les arts i la cultura contemporànies (Bucs d'assaig, Aula de Tecnologies Musicals, programació estable de concerts, Oficina de Recursos artístics, estudi audiovisual...)


Enllaços d'interès

Podeu trobar la Capsa a:

MySpace de La Capsa

Canal de La Capsa a Youtube

Facebook

Twitter

La Capsa. Centre de Cultura Contemporània del Prat

Ajuntament del Prat de Llobregat


Referències

  1. La Capsa] Centre de Cultura Contemporània del Prat [1]
  2. Departament de cultura del municipi del Prat de Llobregat. [2]